ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή

από Αποφοίτους ΜΠΔ

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Αμφιθέατρο «Γεώργιος Κατσανεβάκης» Γ2.2

8.45-9.15  Εγγραφές 

Έναρξη - Χαιρετισμοί 

9:15 – 9:30  Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης       

                   Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης, Κοσμήτορας Σχολής ΜΠΔ

 Ομιλίες

9:30 – 10:15    Ηγεσία σε επιχειρήσεις

Μαρία Θεοδουλίδου, FOURLISGROUP

10:15 – 11:00  Διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων

Κωνσταντίνος Τζεχερίδης, ELPIS

11:00– 11:45 Ασφάλεια και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων

 Έφη  Κατσούλη, KPMG

11:45 – 12:30 Έρευνα και πολιτική στην Ευρώπη: Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

ΓιώργοςΤσελέντης, EUROPEANCOMMISSION

12:30– 13:30       Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

13:30 – 14:15 ΜΠΔ, ένα πολυεργαλείο στις σύγχρονες επιχειρήσεις

 Λευτέρης Κυραλάκης, MOBIAKSA

14:15 – 15:00  Οι εμπορικοί δρόμοι ενός ΜΠΔ

 Περικλής Κανέλλος,WIND

15:00 – 15:45  Ένας ΜΠΔ στο μαγικό κόσμο τουDigitalMarketing

  Γιώργος Χρηστάκης, INTERSPORT

 15:45 – 16:15  Συζήτηση – Συμπεράσματα

                            Λήξη ημερίδας

 

Αφίσα Προγράμματος