Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO, το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας και το Σύλλογο Φοιτητών ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν την

3η Ημερίδα  Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή

από Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Αμφιθέατρο «Γεώργιος Κατσανεβάκης» Γ2.2

Η 3η ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή έχει ως ΣΤΟΧΟ την ενημέρωση των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για τη σύνδεση της πολυδιάστατης θεωρητικής εκπαίδευσης με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών. Είναι η ευκαιρία να ακούσουν και να συμβουλευτούν αποφοίτους της Σχολής ώστε να κατανοήσουν τις ουσιαστικές πτυχές της επαγγελματικής πραγματικότητας την οποία θα βιώσουν στο άμεσο μέλλον. Την ημερίδα μπορούν να την παρακολουθήσουν  οι φοιτητές όλων των σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, μέχρι την Τετάρτη 10 Απριλίου, συμπληρώνοντας την φόρμα δήλωσης συμμετοχής. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ επτά (7) Ομιλίες Συμβουλευτικής από προσκεκλημένους ομιλητές – έμπειρους επαγγελματίες Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης στους τομείς:

  • Επιχειρηματική Ηγεσία
  •  Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Έργου
  • Πληροφοριακά Συστήματα
  • Έρευνα και Πολιτική στην Ευρώπη
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Διοίκηση Παραγωγής/Πωλήσεων
  • Ψηφιακό Μarketing

Η Ημερίδα υποστηρίζει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές της Σχολής ΜΠΔ


Αφίσα της Ημερίδας

Σχολή ΜΠΔ

Η εκπαίδευση στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Η Σχολή ΜΠΔ ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1984 και είναι η πρώτη που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο.

Περισσότερα...