Γιώργος Τσελέντης

O Γιώργος Τσελέντης εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην χρηματοδότηση της έρευνας και στην ανάπτυξη πολιτικών διακυβέρνησης για το μελλοντικό διαδίκτυο.

Αποφοίτησε  από το τμήμα ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου και έκανε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  και διδακτορικό σε Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με Ειδίκευση στη Διάγνωση Βλαβών σε Αισθητήρες.

Έχει  δουλέψει ως προγραμματιστής, συμβασιούχος διδάσκων και ερευνητής με το Π.Δ.407 στο Πολυτεχνείο Κρήτης ως το 1998 οπότε και πήρε υποτροφία για μεταδιδακτορικό στην Γερμανία όπου και εργάστηκε στην συνέχεια στην βιομηχανία στην εφαρμοσμένη έρευνα στο τομέα της ανάλυσης δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και ευφυών αισθητήρων συγγράφοντας παράλληλα σχετικές διεθνείς δημοσιεύσεις. Το 2002 μετά από διαγωνισμό προσελήφθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην σημερινή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT),  όπου και δούλεψε στο σχεδιασμό προγραμμάτων χρηματοδότησης της έρευνας επιβλέποντας την καλή εκτέλεση ερευνητικών έργων αξίας πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ στους ακόλουθους τομείς: κινητικότητα ερευνητών,  αυτοματισμός, ρομποτική, νέες μέθοδοι εργασίας, τεχνητή νοημοσύνη, πειραματικές πλατφόρμες επικοινωνιών και τα τελευταία χρόνια στην έρευνα για το μελλοντικό διαδίκτυο. 

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά στην διαμόρφωση πολιτικής για το μελλοντικό διαδίκτυο εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση  στον διεθνή οργανισμό τηλεπικοινωνιών (ITU) στα Ενωμένα Έθνη (UN), στην Εταιρεία Διαδικτύου για Εκχωρημένα Ονόματα και Αριθμούς (ICANN), και στο κέντρο διαχείρισης Ευρωπαϊκών δικτύων IP (RIPE NCC Réseaux IP Européens - Network Coordination Centre). Παράλληλα παρακολουθεί ερευνητικά προγράμματα που ασχολούνται με την παρακολούθηση και ανάλυση επιδόσεων του διαδικτύου, τον πειραματισμό σε νέα πρωτόκολλα στο διαδίκτυο και στο σχεδιασμό κοινών ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σε ερευνητικά προγράμματα για το διαδίκτυο σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των Η.Π.Α. (NSF).