Έφη Κατσούλη

Η Έφη Κατσούλη είναι Partner (Γενική Διευθύντρια) στην KPMG Ελλάδας, εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, επικεφαλής των υπηρεσιών Διαχείρισης Τεχνολογικών Κινδύνων.

Είναι κάτοχος M.Sc. σε SoftwareEngineering, Πανεπιστήμιο UMIST, Manchester Αγγλίας και Β.Sc. στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο.

Στη διάρκεια της 20ετούς επαγγελματικής της δραστηριότητας έχει εκτελέσει πληθώρα έργων στις περιοχές της ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής, της στρατηγικής πληροφορικής, του σχεδιασμού και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων, της αναδιοργάνωσης διαδικασιών και της διαχείρισης έργων.